top of page

Kontroling
finansowy

Kontrola finansowa pozwala firmie w sposób ciągły, obiektywny i systematyczny oceniać odchylenia, które powstają na wcześniej ustalonych liniach strategicznych i operacyjnych.

Przeprowadzamy studium wykonalności i analizę SWOT. Możemy stworzyć Biznes Plan i opracować odpowiednie narzędzia raportowania. Przygotujemy również analizę wariancji, by porównać plan biznesowy z rzeczywistością.

bottom of page